Se demo!

Använd VerkSam som stöd för att:

  • utveckla er verksamhet
  • systematiskt titta på er arbetsmiljö
  • utveckla ert miljöarbete
  • införa ett miljöledningssystem

Välj själv vilka delar ni vill använda. Det är gratis både att registrera sig som användare och att använda VerkSam.

Verktyget är skapat  för små och medelstora företag  med olika  ambitionsnivå  för verksamhetsutvecklingen. VerkSam utgår från era förutsättningar och behov. Genom de val ni gör och de svar ni ger, får ni tips och råd som är anpassade till er. På detta sätt bygger ni upp er egen dokumentation.


     

Producerad av Happiness